Skip Navigation LinksAna Sayfa > Havza Yönetimi Planlaması Daire Başkanlığı > Havza Yönetimi Şube Müdürlüğü

Havza Yönetimi Şube Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

 

 

 

a)              Kıyı suları dahil su kaynaklarının Nehir Havza Koruma Eylem ve Havza Yönetim Plânlarını hazırlamak veya hazırlatmak 

 

b)            Havza Koruma Eylem ve Havza Yönetim Plânları uygulamalarını takip etmek, denetlemek, raporlamak, uygulamada kurumlar arası koordinasyonu sağlamak,

 

c)             Nehir Havza Yönetim planlarının alt çalışmaları kapsamında Alt Havza Koruma Eylem Planlarının hazırlanması ve hazırlatılması safhasında gerekli koordinasyonu sağlamak ve onaya sunmak,

 

ç)      Görev alanına giren konularda ulusal ve uluslararası mevzuat uyum çalışmalarına katkıda bulunmak, ihtiyaç duyulan rehber dokümanları hazırlamak, hazırlatmak ve uygulanmasını sağlamak,

 

d)             Çevre Faslı Su Sektörünün koordinasyonunu yürütmek,

 

e)              Su Yönetimi Ulusal Koordinasyon Kurulu’nun sekreterya hizmetlerini yürütmek,

 

f)              Daire Başkanlığınca verilen benzeri görevleri yapmak,

 

Online işlemler 

 

Sorgu ve Yeterlilik 

 

 

Hızlı Erişim